Impresum

ST@K: studentski list Fakulteta organizacije i informatike

Časopis studenata Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu izlazi dva puta godišnje u tiskanom i elektroničkom obliku.

Glavni urednik Anja Peharda
Zamjenik urednika Ana Horvat
Uredništvo Anamarija Dominiković, Matea Kucljak, Andreas Leja, Tomislav Milec, Antonija Munjeković, David Slavik, Tin Tomašić
Lektura i korektura Antonija Munjeković, Anamarija Dominiković, Elena Kržina, Emilia Jelačić, Laura Krišković, Leonardo Petran, Anja Peharda
Grafički dizajn David Slavik, Domagoj Babić, Marija Bekale, Kristijan Cepanec, Mateo Čuvalo, Leonarda Ferk, Petra Jakopović, Elena Kržina, Andreas Leja, Nina Obadić
Web dizajn i programiranje Tin Tomašić
Web administracija Tin Tomašić
Mrežno mjesto https://stak.foi.hr/
Kontakt stak@foi.hr
Nakladnik Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Pavlinska ulica 2
42000 Varaždin
Za nakladnika prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa

Ažurirano: 13. svibnja 2024.